top of page

GULD IS DA SHIT

Då 100g kostar 12.000kr känns det alltid jobbigt att beställa. Men när man väl betalat och har guldet i sin ägo är lyckan ständigt närvarande! Man kan bokstavligen FÖRGYLLA sin och andras tillvaro!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page