top of page

KÖP EN VÄGGSKULPTUR

Köp en väggskulptur av mig för 1000kr av dessa går 200kr till LÄKAREUTANGRÄNSER. Kolla under NOW och O R O S M O L N eller besök utställningen på ID:I GALLERI tjärhovsgatan 19, sthlm.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page