ice in disguise

resultatet av en konstnärsvistelse på isbrytaren oden 2011